Posiedzenie zarządu ZOZ – Luty 2021

W dniu 5 lutego 2021 odbyło się posiedzenie Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZCwP przy ZGC w Tomaszowie Maz. sp z o.o..

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy czterej członkowie, którzy podjęli się omówienia poniższych tematów:

  • Ustalenie nowego podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Uchwalenie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  • Zwołanie konferencji członków w celu przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  • Tematy bieżące.