Linki

• Forum Związków Zawodowych http://www.fzz.org.pl
• Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl
• Ministerstwo Gospodarki i Pracy http://www.mpips.gov.pl
• Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
• Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl
• Polski Serwer Prawa http://www.lex.pl
• Serwis Edukacyjno-Prawniczy http://www.poradaprawna.pl
• ZOZ Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce przy MPEC Sp. z o.o.       w Kielcach http://www.cieplownicykielce.republika.pl
• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ciepłowników w Polsce http://www.cieplownicywpolsce.pl
• ZOZ Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce przy EC Sp. z o.o.            w Skierniewicach http://www.cieplownicyskierniewice.cba.pl
• Okręg Świętokrzysko – Łódzki http://www.osl2010.republika.pl