Posiedzenie Zarządu ZOZ – 2020.01.22

W dniu 22 stycznia 2020 roku obradował Zarząd ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy ZGC w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. pełnym składzie:

Kapała Sławomir, Drużdż Tomasz, Jabłoński Zbigniew, Fijałkowski Marek,         Porządek zebrania przewidywał:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego za 2019 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania konferencji członków ZOZ.
  3. Dokonanie podziału środków ZFŚS na 2020 rok.
  4. Ustalenie wstępnych założeń odnośnie wprowadzenia PPK.
  5. Sprawy różne.

Ad.1
Po zapoznaniu się z rozliczeniem finansowym zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego za 2019 rok.

Ad.2
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zwołania konferencji ZOZ.

Ad.3
Zarząd dokonał podziału środków ZFŚS  na 2020  rok, przez zwiększenie progów dopłat do wczasów.

Ad.4
Zarząd przyjął założenia co do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK w naszej firmie.

Ad.5
Nie zgłoszono żadnych spraw