Statut

Tekst jednolity statutu NSZZ Ciepłowników w Polsce do pobrania w pliku pdf poniżej:

Niniejszy Statut został uchwalony w Mąchocicach Kapitulnych w dniu 17.06.2021 roku.