luty 2021 archive

Posiedzenie zarządu ZOZ – Luty 2021

W dniu 5 lutego 2021 odbyło się posiedzenie Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZCwP przy ZGC w Tomaszowie Maz. sp z o.o.. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy czterej członkowie, którzy podjęli się omówienia poniższych tematów: Ustalenie nowego podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Uchwalenie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Zwołanie konferencji członków w celu …

Kontynuuj czytanie