Konferencja Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy ZGC w Tomaszowie Maz. sp z o.o.

W dniu 25.06.2021r. w Sali Bankietowej MEGA odbyła się konferencja sprawozdawcza-wyborcza Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy ZGC w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na której dokonano oceny działalności związkowej za okres kadencji 2017-2021.

Na początku Konferencji Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała wręczył dwóm członkom naszej ZOZ Statuetki HONOROWY CIEPŁOWNIK największe wyróżnienie naszego związku, które otrzymali: Tomasz Drużdż i Zbigniew Jabłoński.

W konferencji uczestniczyły 23 osoby, którzy przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.
Konferencja Członków dokonała wyboru nowych władz ZOZ.

Skład Zarządu:
Kapała Sławomir – Przewodniczący
Drużdż Tomasz
Jabłoński Zbigniew
Fijałkowski Marek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Daniel Fijałkowski
Andrzej Fijałkowski
Michał Grabek