Posiedzenie Zarządu ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim – Styczeń 2024

W dniu 25 stycznia br. odbyło się posiedzenie zarządu ZOZ NSZZCwP przy ZGC w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodniczący ZOZ Sławomir Kapała przedstawił rozliczenie finansowe za 2023r.,  na które się składał: bilans, rachunek zysków i strat, informacja ogólna i rozliczenie budżetu za 2023 rok. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz podjął uchwałę w sprawie zwołania konferencji członków w celu zatwierdzenia sprawozdania. Omówiono również regulacje wzrostu wynagrodzeń.

Przewodniczący ZOZ
Sławomir Kapała