Zarząd

KADENCJA 2017-2021

SKŁAD ZARZĄDU

PRZEWODNICZĄCY – SŁAWOMIR KAPAŁA

WICEPRZEWODNICZĄCY – TOMASZ DRUŻDŻ

SEKRETARZ – ZBIGNIEW JABŁOŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU – MAREK FIJAŁKOWSKI