Konferencja Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy ZGC w Tomaszowie Maz. sp z o.o.

W dniu 25.05.2017r. w restauracji Wodnik odbyła się konferencja sprawozdawcza-wyborcza Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy ZGC w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na której dokonano oceny działalności związkowej za okres kadencji 2013-2017, swoje sprawozdanie złożył Zarząd i Komisja Rewizyjna.


W konferencji uczestniczyły 33 osoby, co stanowi 94 procent członków, którzy przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.
Konferencja Członków dokonała wyboru nowych władz ZOZ w składzie zarządu dokonała się tylko jedna zmiana, natomiast Komisja Rewizyjna została wybrana całkowicie w nowym składzie.

Skład Zarządu:
Kapała Sławomir – Przewodniczący
Drużdż Tomasz
Jabłoński Zbigniew
Fijałkowski Marek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Daniel Fijałkowski
Grzegorz Królik
Michał Grabek

W sprawach różnych zgłoszono do rozważenia propozycję dotyczącą dodatkowej opieki medycznej dla pracowników.