Konferencja Członków

W dniu 27.01.2016 roku odbyła się Sprawozdawcza Konferencja Członków Zakładowej Organizacji Związkowej przy ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na której dokonano oceny działalności związkowej za poprzedni rok.

Sprawozdanie złożył Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Członkowie ZOZ podjęli uchwałę stwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz zatwierdzili plan budżetu na 2016 rok. Omówiono również sprawy z kończącą się kadencją Rady Pracowniczej i propozycją wycieczki.